Itsenäisen Suomen poliisi

Webbutställningen Polisen i det självständiga Finland handlar om hur polisyrket och polisens yrkeskunskap utvecklats under de hundra år Finland varit självständigt. Över hundra fotografier har sammanställts till en intressant helhet för att skildra hur polisens arbete förändrats med tiden. Även om det skett en hel del förändringar är mycket sig likt oavsett decennium då polisen ständigt haft att göra med alkoholrelaterade ordningsstörningar och andra sociala problem. Poliskåren har utifrån lagstiftarnas beslut gjort vad den kunnat för att hantera problemen, tidvis strängt, tidvis med en mildare hållning.

I början av självständighetstiden var poliserna fruktade ämbetsmän, numera är de väktare i vardagen som i stor omfattning åtnjuter medborgarnas stöd. Grunden till den nuvarande arbetskulturen lades på 1950-talet då poliser uppmanades att uppträda vänligt, vara lättillgängliga och villigt ge allmänheten de råd den behövde. Då arbetsmetoder, redskap, utrustning och lagstiftning förändrats med tiden har polisen omvandlats till en mångsidig tjänsteman som följer med i den snabba samhällsutvecklingen. Polisyrkets popularitet och allmänhetens respekt för polisen är hög i Finland jämfört med många andra länder. Över 90 procent av befolkningen anser polisen vara pålitlig och opartisk.

Webbutställningen utgör ett komplement till Polismuseets nuvarande utställning Ordningen bryter samman 1917, som handlar om året för Finlands självständighetsförklaring. Händelserna under denna turbulenta tid understryker hur avgörande det under normala omständigheter är för ett samhälle att folket kan lita på sin poliskår.

1917-1920

Polisarbete efter kaoset

1920-talet

En ung stats tjänstemannakår

1930-talet

Laglöshet och våld

1940-talet

Krig och undantagstillstånd

1950-talet

Gentlemannapolisen och generalstrejken

1960-talet

Trafikundervisning och narkotikabrott

1970-talet

Specialisering inom yrket och polisstrejken 1976

1980-talet

Arbetssäkerhet och omvärdering av fältarbetet

1990-talet

Internationellt och mångfacetterat polisarbete

2000-talet

Lagändringar och nya arbetsmetoder

2010-talet

Internetpoliser och cyberbrottslighet

Poliisimuseo
Vaajakatu 2
337210 Tampere
+358 295 418 325
poliisimuseo(at)poliisi.fi