1990-lukuKansainvälistyvä ja monimuotoistuva työ

Glock 19, henkilökohtainen virka-ase käytössä vuosina 1991 - 2010. Poliisien aseistus yhtenäistettiin ja vanhasta FN m1910:stä siirryttiin suoraan Glockiin. Voimankäytön ja kenttätoiminnan koulutuksen järjestelmällinen kehitystyö alkoi 1990-luvulla. Kuva: Poliisimuseo/ Emilia Anundi.

Ulkomaalaisten määrä kasvoi huomattavasti Suomessa. Erityisesti Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta tuli turvapaikanhakijoita maahan. Oleskelu- ja turvapaikkahakemusten käsittely siirtyi paikallispoliisille vuonna 1990. Kielteisen päätöksen saaneiden käännytykset kuuluivat myös poliisille.

Neuvostoliiton romahtaminen ja rajojen aukeaminen lisäsi rikollisuutta Suomessa. Venäläisten ja virolaisten hallitsemat rikollisliigat johtivat prostituutiota. Poliisin toivottiin puuttuvan varsinkin häiritsevään katuprostituutioon. Helsingin järjestyssäännöt kielsivät prostituution julkisella paikalla vuonna 1999. Toiminta siirtyi piiloon katseilta "maan alle" ja levisi myös muualle Suomeen.

Vuosikymmenenalun talouslama merkitsi säästöpaineita poliisille. Tämä näkyi esimerkiksi rikostutkinnassa, jossa ns. massarikosten eli pienempien omaisuusrikoksien ja pahoinpitelyiden tutkinta jäi vähemmälle huomiolle. Vuonna 1996 poliisipiirien määrä vähennettiin 229:stä 90 kihlakuntaan. Uudistettu poliisilaki 1995 painotti ennaltaehkäisevää työtä. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma vuodelta 1999 korosti paikallista turvallisuusyhteistyötä eri viranomaisten välillä.

Laman aikana yhteiskunnalliset ongelmat kasvoivat ja näkyivät mm. asuntomurtoina, autovarkauksina ja rattijuopumuksina. Poliisin järjestyksenpitotyyli muuttui ”sallivammaksi”, sillä konstaapelit eivät enää puuttuneet humalaisten toilailuihin ellei niihin liittynyt rikosta. Nuorison viikonloppurähinöihin ja jengitappeluihin puututtiin voimakeinoin. Oulussa vuonna 1990 koulujen alkamista edeltävänä nk. kristalliyönä nuoriso riehui, rikkoi näyteikkunoita ja tilanne riistäytyi poliisin hallinasta.

Ulkomailta tuli esimerkkejä vakavasta joukkoväkivallasta isoissa tapahtumissa. Poliisi kehitti ensin hiljaisuudessa Suomeen mellakkapoliisia (MELPO). Nimi muutettiin pian joukkojenhallinta- eli JOUHA- poliisiksi, koska se vastasi paremmin toimintaa maassamme. JOUHA-joukot varautuivat isoihin kansainvälisiin kokouksiin, urheilukisoihin ja erilaisiin mielenilmauksiin mm. ydinvoimaloita tai turkishuutokauppoja vastaan. Vakavia järjestyshäiriöitä oli Irakin lähetystön edessä vuonna 1991 ja nk. Murrostorstaina 1993, jolloin työttömät osoittivat mieltään Eduskuntatalon edessä. Itsenäisyyspäivien protestit alkoivat Presidentinlinnan edustalla vuonna 1996.

Median kiinnostus poliisin työtä ja rikollisuutta kohtaan kasvoi. Lehdistöllä oli erikoistuneita rikostoimittajia, joiden suosituin aihe oli talousrikollisuus. Poliisi-tv esitteli avoimia rikosjuttuja ja pyysi silminnäkijöiden vinkkejä juttujen ratkaisemiseksi.

Auto- ja matkustajalautta Estonia upposi 28.9.1994, ja ja surmansa sai yhteensä 852 henkilöä. Rankat ja vaativat pelastus- ja selvitystyöt koskettivat erityisesti pelastuslaitosta ja poliisia. Ennen ajateltiin, että kuormittavista tapauksista tullut stressi piti kestää omin päin. Aikaisemmin poliisien "vertaistuki", tutulle partiokaverille puhuminen, oli ollut ainoa ja hyvä keino selvitä. Nykyään jälkihoitoa tehdään eri tavoin. Estonian uppoamisen jälkeen käynnistettiin Turussa poliisin jälkipuinnin järjestelmä, joka etenee vaiheittain. Heti vaativan ja vaikean tehtävän jälkeen on purkukeskustelu, jota vetää erikoiskoulutettu poliisi. Osallistuminen siihen on pakollista eikä ennen sitä saa lähteä kotiin. Jatkotoimet ovat vapaaehtoisia.

Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Se toi mukanaan uusia säädöksiä ja mm. Schengenin sopimus edellytti poliisien yhteistyön tehostamista kansainvälisesti.

Konstaapelien työpöydät alkoivat täyttyä atk-laitteista.

Automaattikameravalvonta yleistyi maanteillä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) mielenilmaus EU:n huippukokouksen aikaan Eduskuntatalolla joulukuussa 1999.

Ruumiskoira työssä. Vuonna 1993 ryhdyttiin kouluttamaan poliisille ruumiskoiria, joilla oli vuonna 1995 jo liki 80 erilaista tehtävää, lähinnä hukkuneiden etsintää. Koirien hajuaistin hyödyntäminen teknisten rikospaikkatutkijoiden apuna lisääntyi huomattavasti. Kuolleella ihmisellä on oma erikoishaju, jonka koira tunnistaa myös mm. veden läpi hajumolekyylien noustessa pintaan. Ruumiskoirilla on lisäksi partiokoirien koulutus. Suomalaisia koiria on käytetty myös kansainvälisissä tehtävissä.

Tulikävelyä JOUHA-poliisien harjoituksissa. JOUHA- toiminnassa poliisi varautuu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaan joukkokäyttäytymiseen. JOUHA- poliisit saavat erikoiskoulutuksen myös kriisien, luonnonkatastrofien ja valtakunnallisten suuronnettomuuksien varalle. Järjestelmällinen kehitys- ja koulutustyö alkoi vuonna 1991. JOUHA- joukkueita on koko maassa. Suurissa tapahtumissa toimitaan valtakunnallisesti. Perus- ja jatkokurssien lisäksi JOUHA- poliisit harjoittelevat omissa ryhmissään, muutoin he tekevät tavallisia poliisin töitä.

Järjestyspoliisi alkoi käyttää haalaria 1990-luvun kuluessa, mutta sen käyttö jakoi poliisien mielipiteitä. Sitä ei pidetty virkamiehelle sopivana. Haalaria pidettiin aluksi "salaa" yövuorossa Poliisit hankkivat voimankäyttövälineitä varten varustevöitä omalla kustannuksellaan ja heitä nimiteltiin toisinaan "joulukuusiksi". Kansalaisilta sen sijaan tuli myönteistä palautetta ja ihailua "kunnon" varusteista. Kevyt suojaliivi on ollut pakollinen suojavaruste vuodesta 1994 ja raskas suojaliivi vuodesta 1995 lähtien. Vuonna 2002 haalari tuli virallisesti kenttäasun vaihtoehdoksi takin ja housujen rinnalle.

Suomen EU-jäsenyys toi mukanaan uusia säädöksiä ja edellytti viranomaisten yhteistyön tehostamista.

Poliisimestari tarkistaa, onko "Miekkahotellin" asiakkaalla kaikki hyvin. Kuva: Poliisimuseo/ Sisäministeriön Poliisiosaston tiedotuskuvat/ Liisa Suominen.

Poliisimuseo
Vaajakatu 2
337210 Tampere
+358 295 418 325
poliisimuseo(at)poliisi.fi